Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I kyrkoherdens vård varande arkiv, stadgat 1908. Församlingsarkivet innehöll kyrkböckerna, domkapitlens cirkulär och andra offentliga publikationer som lästes upp från predikstolen såsom kungörelser, förordningar och plakat. I praktiken innehöll arkiven motsvarande handlingar, dock med visst svinn, allt sedan 1600-talet.

Finsk beskrivning

seurakunnanarkisto, kirkonarkisto

Källor

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 , VIII (1916): 1150–1151. http://runeberg.org/tieto/

Andra språk

Inga termer på andra språk