Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Två militära avdelningar för fotsoldater bestående av 2 050 man, uppställda av allmogen i Åbo och Björneborgs län 1697–1810, enligt särskilt kontrakt, till den indelta arméns förfogande. Fem hemman bildade en rote som uppställde och ekiperade fotsoldaten samt höll honom med ett torp med åker, äng och kåltäppa samt besiktningskost.

Finsk beskrivning

Turun ja Porin läänin jalkaväkirykmentit

Kaksi, 2 050 miehestä koostuvaa, sotilaallista jalkaväenosastoa, jonka Turun ja Porin läänien asukkaat asettivat vuosina 1697-1810 erityisellä sopimuksella ruotuarmeijan käyttöön.

Källor

Inga källor