Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under medeltiden titel som i Norden användes huvudsakligen i Norge. I Sverige omtalas baron endast en gång år 1305 vid sidan om nobiles.

Finsk beskrivning

paroni

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk