Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Rättegång rörande främmande religioner. Religionsprocesser avgjordes alltid av hovrätten.

Finsk beskrivning

vieraisiin uskontoihin liittyvä oikeusprosessi

Källor

Inga källor