Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Finland nödår, hungerår.

Finsk beskrivning

nälkävuosi, katovuosi

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk