Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Genom prästerskapets lönereform 1922 infört lönepåslag för kyrkoherde, för att han skulle kunna anställa en kanslist eller sekreterare till pastorskansliet. Understödet fick utgöra högst 10 procent av kyrkoherdens lön. Termen användes också konkret om den tjänsteman som efter 1922 utförde kanslistuppgifter vid ett pastorskansli på sådana lönegrunder.

Finsk beskrivning

kanslialisä (kirkkoherra)

kirkkoherralle maksettu palkanlisä kanslistin palkkaamiseksi

Källor

Iso tietosanakirja I-XV , Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava 1931–1939 , IV (1935): 1033–1034.

Andra språk

Dåtida finska kanslia-apu