Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Till prästerskapets avlöning uppburen tiondedel av jaktbytet, ställvis för sälfångst. Jakttiondet utgick under senare delen av 1600-talet endast i de nordligaste delarna av Österbotten och i Lappmarken.

Finsk beskrivning

riistakymmenykset*

papiston ylläpitoon peritty kymmenes metsästyssaaliista

Källor

Willgren, Karl , Den historiska utvecklingen av Finlands förvaltningsrätt. Till trehundraårs minnet av Sverige-Finlands första regeringsform dat. den 29 juni 1634 , Helsingfors: Söderström & C:o 1934 , 161.

Andra språk

Inga termer på andra språk