Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Syneförrättning som verkställdes av hovrätt genom en av dess ledamöter.

Finsk beskrivning

hovioikeuden katselmus*

hovioikeude3n suorittama katselmustoimenpide

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk