Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Transportsedel, banksedel, riksgäldssedel, assignation eller anvisning på en kassa.

Finsk beskrivning

kassaseteli

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 180.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska kassaseteli