Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman vid hovstaten som hade det högsta ansvaret för hovets kök.

Finsk beskrivning

hovimestari

hovin keittiöstä vastannut virkamies

Källor

Bennich-Björkman, Bo , Författaren i ämbetet. Studier i funktion och organisation av författarämbeten vid svenska hovet och kansliet 1550–1850. (diss.) , 5 , Uppsala: Svenska Bokförlaget 1970 , 140.

Persson, Fabian , Servants of Fortune. The Swedish Court between 1598 and 1721 (diss.) 1999 , 21, 24.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk