Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kringgärdad skogslott på vilken man idkade svedjebruk, förekom på 1600-talet i Karelen.

Finsk beskrivning

aidattu kaskimaa (Karjala 1600-luvulla)

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , X: 213.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid