Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänstebeteckning för den bokbindare som var anställd av Kanslikollegium från 1689.

Finsk beskrivning

kanslian kirjansitoja

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 127.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk