Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kontor i Kammarkollegium, grundat på 1730-talet för att sköta den ekonomiska granskningen av civilstaten och beskickningsväsendet och som betalade ut tjänstemännens löner. Kontoret leddes av en kamrerare, med biträde av en kammarförvant och en bokhållare.

Finsk beskrivning

ensimmäinen selvittelytoimisto, ensimmäinen palkkakonttori

Källor

Inga källor