Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under medeltiden en form av medverkaransvar vid dråp, som innebar att den dräptes eftermälande hade rätt att åtala ett visst antal personer.

Finsk beskrivning

surmaan osallinen*

tappoon jollakin tapaa (neuvomalla tai yllyttämällä) osallistunut kanssarikollinen, jota vastaan uhrin omaisilla oli oikeus nostaa syyte

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XIV: 547f.

Andra språk

Inga termer på andra språk