Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Straff som genom skymflig behandling av brottslingen avsåg att framkalla psykiskt lidande. De var i regel offentliga och en stor del av dem utdömdes för sedlighetsbrott.

Finsk beskrivning

häpeärangaistus

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk