Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Statlig sekreterare i en provins eller ett guvernement. ”Provinsialsekreterare” förekom som titel, och en fullmakt å karaktär som provinsialsekreterare motsvarade inte någon verklig tjänst.

Finsk beskrivning

maakuntasihteeri

Valtiollinen sihteeri maakunnassa tai kuvernementissa. esiintyi tittelinä ja valtuutuksena eikä vastannut käytännössä mitään virkaa.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 814.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare