Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Inom bankväsendet och handeln: ett öppet godkännande av något, särskilt öppen växel.

Finsk beskrivning

avoin hyväksyntä

epätäydellisesti täytetyn vekselin hyväksymisestä kirjoitettu merkintä; Esimerkiksi avoimen vekselin hyväksyminen.

Källor

Nationalencyklopedin (i Sverige), http://www.ne.se/om/encyklopedi

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 1.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska avoin aksepti, avoin hyväksyminen

Synonymer

öppen accept