Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

En av två under Pris- och lönerådet verksamma sektioner med ansvar för ett visst område. Sektionen bestod av en ordförande, som samtidigt var medlem av rådet, och tre medlemmar. Pris- och lönesektionen behandlade och avgjorde i Pris- och lönerådets namn sådana ärenden som var av mindre vikt för nationen och underställde vid behov beslutet Pris- och lönerådet. Tjänstemännen utgjordes av Pris- och lönerådets sekretariat.

Finsk beskrivning

Hinta- ja palkkajaosto

Källor

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.arkisto.fi/

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1945: nr 455: § 3: 820 .

Andra språk

Inga termer på andra språk