Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Prislista med priser på varor, särskilt sådana av betydelse för skatteförvaltningen. Priskuranten motsvarade markegångstaxorna i den svenska finansförvaltningen. För Gamla Finlands vidkommande sammanställdes priskuranter för Viborg och Kexholm.

Finsk beskrivning

tavarahinnasto, hintaluettelo

Tavaroiden hinnat sisältänyt hinnasto, jollaisia laadittiin erityisesti verohallinon kannalta tärkeistä tuotteista. Vastasi ruotsalaisen hallinnon verohinnantaksaa eli verohintaluetteloa.

Källor

Förteckning 118 i Riksarkivet .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 725.

Länsräkenskaperna, Gamla Finland i Riksarkivet (enskild volym: FRA + nr) .

Andra språk

Tyska Preiscourant; Preisen von Waren
Ryska preis-kurant; cennoi kurant