Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Obegränsad fullmakt eller fullmakt utan inskränkningar. Generalfullmakt ger befogenhet att vidta alla åtgärder (rättshandlingar) som den som ställer ut fullmakten själv får göra. Motsatt: enkel fullmakt. I Finland sedan senare delen av autonoma tiden kallad öppen fullmakt, in blanco fullmakt, blancofullmakt.

Finsk beskrivning

avoin valtakirja

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 112.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Autonoma tiden

1800-tal

1809–ca 1900

Synonymer

blancofullmakt
fullmakt in blanco