Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Gamla Finland använd benämning på den domstolsfunktion för smärre brottmål och tvistemål som i Ryssland från 1782 utövades av stadsfogdeämbetet i städerna. Officiell rysk benämning för denna domstol ser ut att saknas. I städerna i Gamla Finland fanns sådana domstolar under ståthållarskapsperioden 1784–1797.

Finsk beskrivning

voutioikeus

Källor

Gosudarstvennost´ Rossii, Slovar´- Spravočnik 1-5 , Moskva: Nauka 1996–2005 , 4: 276.

Ruuth, J.W. , Viborgs stads historia II 1906 , 576.

Ruuth, J.W. & Erkki Kuujo , Viipurin kaupungin historia III , [Helsinki]: Torkkelin säätiö 1975 , 182.

Andra språk

Tyska Vogteigericht

Tid

Svenska tiden

1700-tal

1784–1797