Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under autonoma tiden det sammanträde under vilket examinatorerna av en enskild tentamen eller fakultetsexamen samlades för att fastställa huruvida studenten hade tillräckliga kunskaper för att få tentera eller avlägga examen. Scrutinium förekom vid Filosofiska, Juridiska och Medicinska fakulteten, dock inte Teologiska.

Finsk beskrivning

tutkintakokous*

Tutkintoa edeltävä kokous, jossa pyrittiin määrittämään, oliko opiskelijoilla vielä riittävät tiedot tentistä selviytymiseen.

Källor

Samling af placater, förordningar, manifester och påbud, hvilka i storfurstendömet Finland sedan 1808 års början från trycket utkommit Del I–XVII 1821–1862 , V (1828): § 175: 2: 426.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare