Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Biskopsval som domkapitlet avgör genom omröstning.

Finsk beskrivning

piispanvaali

piispan valitseminen äänestämällä (2/3 enemmistöllä)

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , I: 613.

Andra språk

Latin scrutinium

Se vidare