Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på stadens låsförsedda penningstock. Benämningen användes under medeltiden åtminstone i Stockholm.

Finsk beskrivning

käbbe

kaupungin lukkojen takana sijaitsevista rahavaroista käytetty nimitys

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XVII: 2.

Andra språk

Inga termer på andra språk