Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av tullkammare upprättad förteckning.

Finsk beskrivning

jakolista (tullikamari)

Källor

Samling af placater, förordningar, manifester och påbud, hvilka i storfurstendömet Finland sedan 1808 års början från trycket utkommit Del I–XVII 1821–1862 , VIII (1839): § 125, p. 2:146.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 119.

Andra språk

Inga termer på andra språk