Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Specialenhet vid kommunal polisinrättning med uppdrag att spana upp och utreda begångna brott. Före 1950 fanns en dylik endast vid Tammerforspolisen. Chefen för enheten bar tjänstebeteckningen föreståndare.

Finsk beskrivning

rikososasto

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1950: 129 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 133.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare