Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Vid kommunal polisinrättning belägen avdelning som, under ledning av en föreståndare, skötte mantalsregistret i sitt distrikt. Mantalsskrivningsbyråer fanns före 1950 endast vid Helsingfors-, Åbo- och Uleåborgspolisen.

Finsk beskrivning

Henkikirjoitustoimisto

Kunnallisen poliisilaitoksen osasto, joka esimiehen johdolla hoiti henkikirjoitusrekisteriä piirissään. Henkikirjoitustoimistoja oli ennen vuotta 1950 ainoastaan Helsingin, Turun ja Oulun poliisilaitoksilla.

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1950: 127, 128, 132.