Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under svenska tiden om laga kraft vunnen dom som på grund av nådeansökan hade tagits upp till behandling för eventuell benådning.

Finsk beskrivning

armojuttu*

armahdushakemuksen perusteella uudelleen käsittelyyn otettu oikeusjuttu

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Wedberg, Birger , Konungens högsta domstol 1789–1809 , Stockholm: Norstedts 1922 , 144.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1600-tal
1700-tal
1800-tal

1615–1809 (Finland)