Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under svenska tiden om dokument som bevisade att fast eller lös egendom var lagligen förvärvad. Lagfångsbrevet innehöll uppgifter om uppbud eller hembud och laga stånds tid, det vill säga att bördsrätten hade beaktats vid egendomens överlåtelse.

Finsk beskrivning

laillisen saannin todistus*

kiinteän tai iratimen omaisuuden laillisesta saannista todistava asiakirja

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

lagfångebrev

Se vidare