Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I medeltidslagarna sådana handlingar som medför skada men som inte begåtts uppsåtligen. Till vådaverk räknades också husbondens ansvar för handlingar som begåtts av barn, kvinnor, vansinniga, trälar och djur.

Finsk beskrivning

tahaton teko*; vahinkoa aiheuttanut, mutta ilman vanhongontekotarkoitusta tehty teko

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk