Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kontor i anslutning till tullförråd.

Finsk beskrivning

tullivaraston konttori

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 483 (nederlag).

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 241.

Andra språk

Dåtida finska (tulli)varastokonttori