Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman vid Patent- och registerstyrelsens maskinbyggnads- , elektrotekniska eller kemiska sektion; tjänsteman vid Handels- och industriministeriet.

Finsk beskrivning

tutkijainsinööri

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1951: 864 .

Savolainen, Raimo , Ämbetsverksinstitutionen i Finland. I: Makt och byråkrati i Finland 1908–1998. Red. Jorma Selovuori , Helsingfors: Edita: Statsrådets kansli 1999 , 117.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1928: 20: 44.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid