Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sedan autonoma tiden om ärende eller mål som hänskjutits till domstol eller annan dömande myndighet för behandling och beslut.

Finsk beskrivning

oikeustapaus

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk