Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Juridisk ämbetsexamen 1895–1921 som avlades vid universitetets juridiska fakultet och gav behörighet till domarämbeten, som tidigare hade krävt domarexamen, och till tjänster vid senatens ekonomiedepartement på extra ordinarie stat eller med domarkompetensvillkor och till sekreterartjänster vid domkapitlen. Rättsexamen ersattes 1922 med högre och lägre rättsexamen.

Finsk beskrivning

oikeustutkinto

Oikt

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 967.

Professoriliitto: Professorsförbundet. Lyhenteitä (verkkomatrikkeli), http://matrikkeli.professoriliitto.fi/verkkomatrikkeli/lyhenteet.pdf

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 302.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1894 nr 35: § 3–4: 6 .

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 , 1909–1919 (oikeustutkinto). http://runeberg.org/tieto/

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org