Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Icke officiell uppteckning av den gällande medeltida rätten, ibland också en privat sådan. Termen användes vanligen om lagmannens privata nedteckningar av gällande sedvanerätt.

Finsk beskrivning

laamannin lakikirja*

Voimassa olleen keskiaikaisen lain ei-virallinen lähde. Termiä käytettiin yleensä laamannin itse laatimista voimassa olevan tapaoikeuden kokoelmista.

Källor

Modéer, Kjell Åke , Historiska rättskällor: En introduktion i rättshistoria , 2 uppl. , Stockholm: Nerenius & Santérus förlag 1997 , 47.