Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den ordinära ämbetsexamen, införd 1749–1750, som krävdes av blivande jurister i svenska statens tjänst. Examen avlades vid universitetens juridiska fakultet efter en så kallad preliminärexamen i justitien. Den gav domarbehörighet, med rätt att söka hovrättstjänster, och kallades därför allmänt ”hovrättsexamen”. Den ersattes 1817 med domarexamen, senare rättsexamen.

Finsk beskrivning

oikeuslaitostutkinto

Vuosina 1749–1750 käyttöön otettu virkatutkinto, joka vaadittiin Ruotsin valtion palvelukseen meneviltä juristeilta. Tutkinto suoritetttiin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa.

Källor

Modéer, Kjell Åke , Historiska rättskällor: En introduktion i rättshistoria , 2 uppl. , Stockholm: Nerenius & Santérus förlag 1997 , 150, 155.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 302.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Svensk uppslagsbok 1-32 , andra omarbetade och utvidgade upplagan , Malmö: Förlagshuset Norden 1947–1955 .

Andra språk

Latin examen juridicum
Dåtida finska oikeuslaitostutkinto

Tid

Svenska tiden
Autonoma tiden

1700-tal
1800-tal

1749–1817
(i Sverige 1904)

Synonymer

examen för rättegångsverken
examen juridicum
rättegångsverksexamen