Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på den ämbetsexamen för blivande jurister i statens tjänst som infördes 1749 som examen till rättegångsverken. Hovrättsexamen var den första av flera ämbetsexamina som skulle avläggas vid universitet. Hovrättsexamen avlades också under autonoma tiden från och med 1817, efter 1828 dock under det formella namnet domarexamen.

Finsk beskrivning

hovioikeuden tutkinto

Virkatutkinto, joka tulevien valtion palvelukseen aikovien juristien tuli suorittaa. Syntyi vuonna 1749 oikeuslaitoksen tutkinnoksi. Vuoden 1828 tutkinnon nimi muutettiin tuomarintutkinnoksi.

Källor

Blomstedt, Yrjö , Vaasan hovioikeus 1776–1976. 200-vuotishistorian pääpiirteitä. Teoksessa Vaasan hovioikeus 1776–1976. Kirjoituksia ja kuvia 200-vuotistaipaleelta. Toim. Erkki Rintala , Vaasa: Vaasan hovioikeus 1976 , 42.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 11: 937. http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 150.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska hovioikeustutkinto

Synonymer

examen till rättegångsverken