Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den examen som en apotekslärling avlade i slutet av sin lärlingstid. Apotekaren anmälde lärlingen till examen, som i Stockholm förrättades av Collegium medicum. Om den avlades på landsorten skulle provincialläkaren, stadsläkaren eller någon annan medlem av Collegium medicum vara närvarande. Examen skulle protokollföras och protokollet skickas till Collegium medicum. I examen kontrollerades att lärlingen hade den kunskap som stipulerats samt att han kunde utföra laborationer. Efter examen avlades Studiosi Pharmaciae ed.

Finsk beskrivning

farmasianopiskelijan tutkinto

farmasian perustutkinto; Tutkinto, jonka apteekkiharjoittelija suoritti harjoitteluaikansa päättyessä. Apteekkari ilmoitti opiskelija kokeeseen, jonka järjestämisestä vastasi Collegium medicum.

Källor

Karsten, Walter , Farmacins historia i Finland , Helsingfors: Farmaceutiska föreningen 1933 .

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 , I: 490. http://runeberg.org/tieto/