Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

En av tre ledamöter i Kejserliga lagberedningen i Finland, som vid behov var förstärkt med sakkunniga 1884–1917. Lagberedningsledamöterna utsågs på tre år. Från 1922 var lagberedningsledamot en beredande och föredragande tjänsteman vid lagberedningen i Justitieministeriets avdelning för lagstiftnings- och justitieförvaltningsärenden, med högre rättsexamen.

Finsk beskrivning

lainvalmistelukunnan jäsen

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1919, 1920, 1930, 1951: 42.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

ledamot av lagberedningen