Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Allmänna rättsprinciper, regler och domar som under högmedeltiden gavs ut som rättesnöre för domarna och som bildade den tidigaste rättsvetenskapliga litteraturen, före 1500-talets domarregler, samlade prejudicerande rättsskipning och lagberedningar m.m.

Finsk beskrivning

kokoelma yleisiä oikeusperiaatteita, sääntöjä ja tuomioita (myöhäiskeskiaika)

Källor

Inga källor

Andra språk

Latin brocardia