Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på andra avdelningen vid Lagberedningen under Justitieministeriet, i statskalendrarna efter 1940 huvudsakligen kallad Laggranskningsavdelningen.

Finsk beskrivning

laintarkastuskomitea

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1940, 1951 (justitieministeriet) .

Holmberg, Håkon , Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (Domsagor och häradshövdingar i Finland), jämte finsk-svensk ordförteckning över i biografierna nämnda tjänster och myndigheter , Suomen kihlakunnantuomarien yhdistys 1959 , 253.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 195 (laggranskningsråd).

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Laggranskningsavdelningen

Se vidare