Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lagligen gift, äkta man eller hustru. Beteckningen laggift användes vanligen som attribut, exempelvis i uttrycket laggifta makar.

Finsk beskrivning

laillisesti naimisissa oleva

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 202.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/