Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Medeltida mått på åkerareal. Vanligen utgjorde 36 snesland ett örtugland. Sneslandet kunde dock variera i storlek.

Finsk beskrivning

kuhilasmaa*; keskiaikainen peltomitta, 1/36 äyrityismaasta

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare