Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Expresståg.

Finsk beskrivning

pikajuna

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

blixttåg
iltåg