Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Trohetsförklaring av enskild ämbetsman.

Finsk beskrivning

uskollisuudenvakuutus (virkamies)

Källor

Danielsson, Christer (et al.) , Riksarkivets beståndsöversikt. Del 4. Kammararkivet , 8 , Stockholm: Svenska riksarkivet 1995 , 501.

Andra språk

Inga termer på andra språk