Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Egentligen lagen om allmän arbetsplikt under krigstid, en krislag stiftad 1939 för att trygga folkförsörjningen och militärens behov av materiel och förnödenheter under krig eller uppror. Arbetspliktslagen verkställdes av folkförsörjningsförvaltningens, senare arbetskraftsdistriktens, distriktsbyråer och de kommunla folkförsörjningsnämnderna, senare arbetskraftsnämnderna.

Finsk beskrivning

työvelvollisuuslaki

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

lag om allmän arbetsplikt under krigstid