Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Medlem av statsrådet och chef för Livsmedelsministeriet.

Finsk beskrivning

elintarveministeri

Källor

Statsrådet, Statsrådets historia, http://valtioneuvosto.fi/tietoa/historiaa

Andra språk

Inga termer på andra språk