Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ministerium av provisorisk karaktär 1939–1949, med en föregångare i Livsmedelsministeriet. Folkförsörjningsministeriet leddes av en folkförsörjningsminister, med en kanslichef som högsta föredragande tjänsteman. Ministeriet ansvarade för tryggandet av befolkningens utkomst, ransoneringen av livsmedel och regleringen av ekonomin under krigstid eller tider av undantagstillstånd. Fram till 1941 ansvarade Folkförsörjningsministeriet även för ärenden som gällde den allmänna arbetsplikten. För den regionala verksamheten svarade folkförsörjningsdistrikten och de kommunala folkförsörjningsnämnderna. Folkförsörjningsministeriet lades ner den 22 december 1949.

Finsk beskrivning

kansanhuoltoministeriö

Vuosina 1939–1949 toiminut väliaikainen ministeriö, jonka edeltäjänä oli toiminut elintarveministeriö. Ministeriön vastasi väestön elintarvikehuollosta, elintarvikkeiden säännöstelystä sekä talouden sääntelystä sota- ja kriisiaikoina.

Källor

Ekberg, Henrik (red.) & Kaj Brunila (et al.) , Finland i krig. Andra delen, 1940–1944 , Esbo: Schildts 2000 , 183.

Ekberg, Henrik (hred.) , Uppslagsverket Finland I–V , Esbo, Helsingfors: Schildts Förlags Ab 2003–2007 , (1982).

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1940 .

Piirainen, Veikko , Vaivaishoidosta sosiaaliturvaan. Sosiaalihuollon ja sen työntekijäjärjestöjen historiaa Suomen itsenäisyyden ajalta , 4 , Hämeenlinna: Karisto 1974 , 205.

Salovaara, Karli , Säännöstellen selvittiin : kansanhuoltoa 1939-1949 , [Helsinki]: Kauppiaitten kustannus 1977 .

Statsrådet, Statsrådets historia, http://valtioneuvosto.fi/tietoa/historiaa