Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Medlem av statsrådet och chef för Handels- och industriministeriet. Handels- och industriministern ersatte 1918 den senator som varit chef för senatens handels- och industriexpedition.

Finsk beskrivning

kauppa- ja teollisuusministeri

Källor

Statsrådet, Statsrådets historia, http://valtioneuvosto.fi/tietoa/historiaa