Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Medlem av statsrådet med ansvar för lantbruksärenden. Ministern var chef för Lantbruksministeriet. År 1971 ändrades tjänstebeteckningen till jord- och skogsbruksminister i samband med att ministeriets namn ändrades till Jord- och skogsbruksministeriet.

Finsk beskrivning

maatalousministeri

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 203.

Statsrådet, Statsrådets historia, http://valtioneuvosto.fi/tietoa/historiaa

Andra språk

Inga termer på andra språk